Wykres
Program Wykres pozwala na prezentację graficzną rożnego typu danych, ich analizę oraz modyfikację. Aktualnie obsługiwane są następujące typy wykresów: liniowe, logarytmiczne, histogramy oraz przestrzenne. Dane to najczęściej wyniki pomiarów różnych wielkości w czasie (pliki pomiarowe) ale mogą to być również dowolne dane umieszczone w plikach, uzyskane innymi metodami. Program czyta pliki tekstowe *.txt oraz *.csv (np z Excela).

Podstawowe funkcje programu to: wybór typu wykresu i jego prezentacja, zmiana opisów na rysunkach, włączanie i wyłączanie wybranych sygnałów (kanałów pomiarowych), pokazanie | ukrycie punktów, powiększanie wybranych fragmentów wykresów oraz prezentacja aktualnych wartości sygnałów. Dodatkowo można modyfikować zawartość pliku danych poprzez zapis nowego pliku z wybranymi sygnałami oraz w odpowiednich zakresach danych.

Aktualizacja programu jest realizowana automatycznie co pewien czas lub na życzenie.

Program umożliwia przetwarzanie dużych zestawów danych, w bardzo krótkim czasie. Krótką charakterystykę programu można przeczytać tutaj, dostępna jet również strona internetowa programu. Sposób korzystania z programu można zobaczyć na specjalnie przygotowanej prezentacji.

Program może być dostosowany do innych wymagań użytkownika na przykład inne formaty plików, wygląd okienek dialogowych czy wprowadzone dodatkowe funkcje.
Strona 'Zrzuty ekranu' zawiera przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programu. Wybierając myszką określony rysunek, możemy uzyskać jego powiększoną wersję.
Program Wykres dostępny jest w dwóch wersjach i tylko dla zarejestrowanych użytkowników: Wersja demo oraz Wersja pełna. W wersji demo zachowana jest pełna funkcjonalność programu, za wyjątkiem ograniczenia rozmiarów przetwarzanych danych. Szczegóły związane z rejestracją obu wersji podano na stronie 'Pobierz program'. Na stronie tej dostępne są również przykładowe filmy, pokazujące przebieg poszukiwania najlepszych rozwiązań.
Kolejna strona 'Linki' zawiera krótkie opisy innych programów autora, możliwość ich przeglądania oraz linki do stron tych programów.
Program jest cały czas rozwijany i często aktualizowany. Wersja pełna programu aktualizuje się automatycznie; program z określoną częstotliwością sprawdza dostępność nowej wersji i proponuje jej instalację. Można również w dowolnej chwili sprawdzić możliwość aktualizacji korzystając z opcji ‘Pomoc | Aktualizacja’.

Na stronie 'Kontakt' podano dane kontaktowe.