Zrzuty ekranu
Poniżej pokazano przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programu. Po kliknięciu na wybraną miniaturkę, wyświetlany jest powiększony obraz. Kolejne zrzuty można zobaczyć klikając myszką w strzałki po lewej lub prawej stronie ekranu, ewentualnie klikając w pobliżu lewego lub prawego boku rysunku. Ten sam efekt można uzyskać korzystając z klawiszy kierunkowych klawiatury (strzałki). Przegląd można zakończyć klikając myszką poza obszarem rysunku lub używając przycisku X (prawy górny róg zrzutu) a także klawisza ESC na klawiaturze.
145_169_tydzień_punkty
bad_spych_kan=12
bad_spych_kan=14
bad_spych_kan=26
bad_spych_powiększenie_1
bad_spych_powiększenie_3
bad_spych_powiększenie_5
bad_spych_powiększenie_6
drukuj_rysunek_1
drukuj_rysunek_2
drukuj_rysunek_3
drukuj_rysunek_4
hamownia_powiększenie_1
hamownia_powiększenie_2
hamownia_powiększenie_3
hamownia_powiększenie_4
meteo_145_169_tydzień
meteo_291_169_tydzień
meteo_291_704_miesiąc
meteo_291_1448_2_miesiące
meteo_291_2168_3_miesiące
meteo_csv
meteo_powiększenie_1
meteo_powiększenie_2
meteo_powiększenie_4
meteo_powiększenie_5
meteo_powiększenie_6
phk
phk_kan_1_częst_wyst
phk_kan_1_prawdop
phk_kan_2_częst_wyst
phk_kan_4_częst_wyst
phk_log_X_1
phk_log_X_2
phk_log_Y_1
phk_log_Y_2
phk_log_XY_1
phk_log_XY_2
phk_powiększenie_1
phk_powiększenie_2
phk_powiększenie_3
phk_wybór_sygn_1
phk_wybór_sygn_2
phk_wybór_sygn_3
phk_wybór_sygn_4
ster_piecem_powiększenie_1
ster_piecem_powiększenie_2
ster_piecem_punkty_1
ster_piecem_punkty_2
tens_kan_2
tens_kan_3
tens_kan_7
tens_log_X_1
tens_log_X_2
tens_log_XY_1
tens_log_XY_2
tens_log_Y_1
tens_log_Y_2
tens_powiększenie_1
tens_powiększenie_2
tens_powiększenie_3
tens_powiększenie_4
tens_punkty_1
tens_wybór_sygn_1
tensometria_opisy_1
tensometria_opisy_2
tensometria_opisy_3
zapisz_zmodyf_plik_phk_1
zapisz_zmodyf_plik_phk_2
zapisz_zmodyf_plik_phk_3
zapisz_zmodyf_plik_phk_4
zapisz_zmodyf_plik_tens_1
zapisz_zmodyf_plik_tens_2
pomoc
strona programu